ALMATY vs FERRUM

04-05-2021 11:45
The 32nd Gameday

Player statistic

Evgeniy Borisov ASSISTS 09:24    
Ivan Isayev GOAL 09:24    
Aleksandr Nesterov FOUL 12:04    
    15:51 FOUL Andrey Boltov
Evgeniy Borisov ASSISTS 19:30    
Ivan Isayev GOAL 19:30    
Ivan Kiselev ASSISTS 22:46    
Evgeniy Lyzin GOAL 22:46    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 26:38    
Ivan Isayev GOAL 26:38