ALMATY vs FERRUM

22-04-2021 23:15
The 22nd Gameday

Player statistic

Evgeniy Lyzin ASSIST 03:46    
Evgeniy Borisov GOAL 03:46    
Denis Shurakov ASSIST 06:00    
Ilya Ostrovskiy GOAL 06:00    
    07:39 ASSIST Vladislav Shiryaev
    07:39 GOAL Nikita Frolov
    15:14 ASSIST Nikita Frolov
    15:14 GOAL Sergey Pakhmurin
    16:39 ASSIST Vladislav Shiryaev
    16:39 GOAL Ilya Bobko
Evgeniy Borisov FOUL 17:07    
    17:07 GOAL Vladislav Shiryaev
Evgeniy Lyzin ASSIST 17:41    
Denis Shurakov GOAL 17:41    
Ivan Isayev ASSIST 17:51    
Ivan Kiselev GOAL 17:51    
Evgeniy Lyzin ASSIST 20:39    
Ivan Kiselev GOAL 20:39    
    20:54 ASSIST Nikita Frolov
    20:54 GOAL Andrey Boltov
Ilya Ostrovskiy ASSIST 27:36    
Evgeniy Borisov GOAL 27:36