ALMATY vs CHETYRE LEDOKOLA

25-04-2021 13:00
The 25th Gameday

Player statistic

    00:28 ASSIST Andrei Revatskiy
    00:28 GOAL Kurov Ivan
Igor Boyarchenkov ASSIST 01:30    
Denis Shurakov GOAL 01:30    
    06:26 ASSIST Andrei Revatskiy
    06:26 GOAL Otar Sahokyja
    12:16 ASSIST Ilya Talaluev
    12:16 GOAL Andrei Revatskiy
    14:20 ASSIST Kurov Ivan
    14:20 GOAL Ilya Talaluev
Igor Boyarchenkov ASSIST 14:29    
Ivan Isayev GOAL 14:29    
Igor Boyarchenkov ASSIST 18:14    
Evgeniy Lyzin GOAL 18:14    
    21:47 ASSIST Kurov Ivan
    21:47 GOAL Ilya Talaluev
    25:50 ASSIST Otar Sahokyja
    25:50 GOAL Andrei Revatskiy