ALMATY vs CHETYRE LEDOKOLA

23-04-2021 19:30
The 23rd Gameday

Player statistic

    00:44 ASSIST Denis Tolpegin
    00:44 GOAL Ilya Talaluev
Evgeniy Lyzin ASSIST 02:38    
Aleksandr Nesterov GOAL 02:38    
    04:22 ASSIST Ilya Talaluev
    04:22 GOAL Kurov Ivan
    07:30 ASSIST Ilya Talaluev
    07:30 GOAL Kurov Ivan
Ivan Isayev ASSIST 13:27    
Evgeniy Lyzin GOAL 13:27    
    15:05 ASSIST Andrei Revatskiy
    15:05 GOAL Kurov Ivan
Evgeniy Lyzin ASSIST 17:46    
Ivan Kiselev GOAL 17:46    
Ivan Kiselev ASSIST 18:39    
Evgeniy Lyzin GOAL 18:39    
    19:14 FOUL Andrei Revatskiy
    20:31 FOUL Eugeny Vorobyev
    23:58 ASSIST Andrei Revatskiy
    23:58 GOAL Ilya Talaluev
    29:23 FOUL Ilya Talaluev
    29:59 ASSIST Ilya Talaluev
    29:59 GOAL Andrei Revatskiy