ALMATY vs CHETYRE LEDOKOLA

20-04-2021 13:00
The 20th Gameday

Player statistic

    01:30 ASSISTS Alexander Lyubimov
    01:30 GOAL Andrei Revatskiy
    03:48 ASSISTS Andrei Revatskiy
    03:48 GOAL Otar Sahokyja
Ivan Isayev ASSISTS 06:52    
Aleksandr Nesterov GOAL 06:52    
    11:21 ASSISTS Andrei Revatskiy
    11:21 GOAL Ilya Talaluev
    13:49 ASSISTS Andrei Revatskiy
    13:49 GOAL Alexander Lyubimov
    22:10 ASSISTS Alexander Lyubimov
    22:10 GOAL Andrei Revatskiy
Aleksandr Nesterov ASSISTS 22:49    
Evgeniy Lyzin GOAL 22:49