URALETS vs Torpedo

01-01-2021 15:30
3rd match day

Player statistic

Arsen Ramazanov ASSISTS 01:18    
Vasiliy Doronin GOAL 01:18    
Vasiliy Doronin ASSISTS 05:39    
Kirill Vakhilchuk GOAL 05:39    
Arsen Ramazanov ASSISTS 12:30    
Vladimir Kalugin GOAL 12:30    
Vasiliy Doronin ASSISTS 17:46    
Vladimir Kalugin GOAL 17:46    
    21:49 ASSISTS Yanovskiy Sergey
    21:49 GOAL Eugeniy Natalchenko
    22:36 FOUL Alexander Lyubimov
Arsen Ramazanov ASSISTS 24:04    
Kirill Vakhilchuk GOAL 24:04    
    25:39 ASSISTS Alexander Lyubimov
    25:39 GOAL Nikita Mednikov
Vladimir Kalugin GOAL 27:14    

Leave a Reply

Your email address will not be published.