URALETS vs Torpedo

30-12-2020 19:30
1st match day

Player statistic

    03:17 ASSISTS Anatoliy Prus
    03:17 GOAL Alexander Lyubimov
    07:27 ASSISTS Anatoliy Prus
    07:27 GOAL Gordey Zarkov
Arsen Ramazanov ASSISTS 09:18    
Anton Borko GOAL 09:18    
    06:43 FOUL Eugeniy Natalchenko
    08:38 FOUL Yanovskiy Sergey
Vasiliy Doronin FOUL 11:42    
Anton Borko ASSISTS 12:42    
Kirill Vakhilchuk GOAL 12:42    
Arsen Ramazanov ASSISTS 14:50    
Vasiliy Doronin GOAL 14:50    
    22:19 FOUL Alexander Lyubimov
    25:11 ASSISTS Yanovskiy Sergey
    25:11 GOAL Nikita Mednikov
Anton Borko ASSISTS 28:02    
Vasiliy Doronin GOAL 28:02    
Arsen Ramazanov ASSISTS 29:10    
Vladimir Kalugin GOAL 29:10