URALETS vs CHICAGO GHOSTS

14-01-2021 14:00
14 th match day

Player statistic

    01:19 GOAL Evgeniy Babitskiy
Anton Borko ASSISTS 01:53    
Dmitriy Kotov GOAL 01:53    
    02:48 ASSISTS Sergey Rabiza
    02:48 GOAL Evgeniy Babitskiy
Dmitriy Kotov ASSISTS 04:42    
Vasiliy Doronin GOAL 04:42    
    06:57 ASSISTS Georgiy Badalyan
    06:57 GOAL Egor Pakholchenko
Artem Ustimenko ASSISTS 09:07    
Dmitriy Kotov GOAL 09:07    
Dmitriy Kotov ASSISTS 10:58    
Anton Borko GOAL 10:58    
    11:55 ASSISTS Sergey Rabiza
    11:55 GOAL Egor Pakholchenko
Vasiliy Doronin ASSISTS 15:33    
Aleksey Kudreman GOAL 15:33    
Dmitriy Kotov ASSISTS 19:05    
Artem Ustimenko GOAL 19:05    
    19:43 FOUL Kirill Denisyuk
Aleksey Kudreman GOAL 19:43    
Dmitriy Kotov ASSISTS 23:06    
Anton Borko GOAL 23:06    
    26:34 ASSISTS Georgiy Badalyan
    26:34 GOAL Evgeniy Babitskiy