URALETS vs CHICAGO GHOSTS

12-01-2021 20:00
12 th match day

Player statistic

    00:22 GOAL Evgeniy Babitskiy
Dmitriy Kotov ASSIST 02:54    
Anton Borko GOAL 02:54    
Vasiliy Doronin ASSIST 03:09    
Anton Borko GOAL 03:09    
    13:02 ASSIST Sergey Rabiza
    13:02 GOAL Ilya Kliachyn
Dmitriy Kotov ASSIST 16:07    
Artem Ustimenko GOAL 16:07    
    18:25 ASSIST Ilya Kliachyn
    18:25 GOAL Egor Pakholchenko
Anton Borko ASSIST 21:04    
Dmitriy Kotov GOAL 21:04    
Dmitriy Kotov ASSIST 22:22    
Anton Borko GOAL 22:22    
    23:27 FOUL Georgiy Badalyan
Anton Borko FOUL 24:44    
Anton Borko ASSIST 29:00    
Aleksey Kudreman GOAL 29:00