URALETS vs CHICAGO GHOSTS

03-02-2021 14:00
31st match day

Player statistic

Vasiliy Doronin ASSISTS 04:55    
Anton Borko GOAL 04:55    
Anton Borko ASSISTS 05:20    
Vasiliy Doronin GOAL 05:20    
    06:16 ASSISTS Mikhail Romanov
    06:16 GOAL Pavel Vergunov
    10:09 ASSISTS Georgiy Badalyan
    10:09 GOAL Evgeniy Babitskiy
Vasiliy Doronin ASSISTS 16:16    
Anton Borko GOAL 16:16    
Artem Ustimenko FOUL 16:43    
    16:43 GOAL Denis Ismagilov
Artem Ustimenko ASSISTS 18:43    
Dmitriy Kotov GOAL 18:43    
    22:00 FOUL Sergey Rabiza
    24:50 ASSISTS Georgiy Badalyan
    24:50 GOAL Evgeniy Babitskiy
    25:13 ASSISTS Denis Ismagilov
    25:13 GOAL Georgiy Badalyan
    29:40 ASSISTS Georgiy Badalyan
    29:40 GOAL Mikhail Romanov