URALETS vs Armeets

02-02-2021 08:00
30th match day

Player statistic

    01:32 ASSISTS Arsen Ramazanov
    01:32 GOAL Gleb Miroshnikov
    06:26 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    06:26 GOAL Arsen Ramazanov
    14:02 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    14:02 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    17:53 FOUL Pavel Belyay
Anton Borko ASSISTS 19:34    
Dmitriy Kotov GOAL 19:34    
    24:20 ASSISTS Pavel Belyay
    24:20 GOAL Gleb Miroshnikov
    29:34 ASSISTS Anton Medvedev
    29:34 GOAL Pavel Belyay