URALETS vs Armeets

29-01-2021 09:30
27th match day

Player statistic

    08:50 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    08:50 GOAL Arsen Ramazanov
Dmitriy Kotov ASSISTS 16:59    
Anton Borko GOAL 16:59    
Anton Borko ASSISTS 18:14    
Vasiliy Doronin GOAL 18:14    
    23:37 ASSISTS Arsen Ramazanov
    23:37 GOAL Dmitriy Gavrilovich
Anton Borko ASSISTS 23:47    
Artem Ustimenko GOAL 23:47    
Vasiliy Doronin ASSISTS 25:22    
Anton Borko GOAL 25:22    
Artem Ustimenko ASSISTS 26:57    
Konstantin Drobish GOAL 26:57    
    29:51 ASSISTS Arsen Ramazanov
    29:51 GOAL Nikita Pozdnyakov