Torpedo vs URALETS

30-01-2021 12:30
28th match day

Player statistic

    00:34 ASSIST Dmitriy Kotov
    00:34 GOAL Konstantin Drobish
    01:09 ASSIST Vasiliy Doronin
    01:09 GOAL Dmitriy Kotov
Anatoliy Prus ASSIST 02:12    
Gordey Zarkov GOAL 02:12    
    06:07 FOUL Dmitriy Kotov
    07:12 ASSIST Dmitriy Kotov
    07:12 GOAL Anton Borko
    07:35 ASSIST Konstantin Drobish
    07:35 GOAL Anton Borko
    07:55 FOUL Dmitriy Kotov
Alexander Lyubimov FOUL 09:23    
    12:14 ASSIST Aleksey Kudreman
    12:14 GOAL Konstantin Drobish
    13:08 FOUL Dmitriy Kotov
Aleksey Furman ASSIST 14:44    
Gordey Zarkov GOAL 14:44    
    16:34 ASSIST Aleksey Kudreman
    16:34 GOAL Anton Borko
    18:30 ASSIST Vasiliy Doronin
    18:30 GOAL Anton Borko
Aleksey Furman ASSIST 23:45    
Vladislav Kuzmin GOAL 23:45    
    25:44 GOAL Anton Borko