Torpedo vs MOGILEV

08-01-2021 22:30
9th match day

Player statistic

    02:17 ASSISTS Evgeniy Goranin
    02:17 GOAL Sergey Zuborev
Anatoliy Prus ASSISTS 02:33    
Gordey Zarkov GOAL 02:33    
Anatoliy Prus ASSISTS 03:27    
Vladislav Kuzmin GOAL 03:27    
    04:54 ASSISTS Evgeniy Goranin
    04:54 GOAL Aleksey Shantika
    05:30 ASSISTS Evgeniy Goranin
    05:30 GOAL Stanislav Karpechin
    11:44 ASSISTS Miroslav Skok
    11:44 GOAL Maxim Lutskiy
Stepan Zvyagin ASSISTS 16:45    
Yanovskiy Sergey GOAL 16:45    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 19:11    
Nikita Mednikov GOAL 19:11    
    19:35 ASSISTS Stanislav Karpechin
    19:35 GOAL Aleksey Shantika
Nikita Mednikov FOUL 21:34    
    22:02 FOUL Aleksey Shantika
    29:44 ASSISTS Sergey Zuborev
    29:44 GOAL Evgeniy Goranin