Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

21-01-2021 20:00
20 th match day

Player statistic

Anatoliy Prus ASSISTS 00:30    
Gordey Zarkov GOAL 00:30    
Gordey Zarkov ASSISTS 05:53    
Anatoliy Prus GOAL 05:53    
Aleksey Furman ASSISTS 08:58    
Anatoliy Prus GOAL 08:58    
Vladislav Anufrienko GOAL 16:26    
    16:51 ASSISTS Georgiy Badalyan
    16:51 GOAL Evgeniy Babitskiy
    18:40 YC Egor Pakholchenko
Alexander Lyubimov GOAL 18:40    
    20:37 ASSISTS Georgiy Badalyan
    20:37 GOAL Mikhail Romanov
Anatoliy Prus ASSISTS 23:31    
Alexander Lyubimov GOAL 23:31    
    28:01 ASSISTS Georgiy Badalyan
    28:01 GOAL Alexander Krotov