Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

20-01-2021 08:00
19 th match day

Player statistic

Alexander Lyubimov ASSIST 07:35    
Artem Novosilniy GOAL 07:35    
Gordey Zarkov YC 09:17    
Anatoliy Prus ASSIST 11:23    
Vladislav Kuzmin GOAL 11:23    
Ivan Ledetskiy ASSIST 11:32    
Vladislav Kuzmin GOAL 11:32    
    16:43 ASSIST Alexander Krotov
    16:43 GOAL Georgiy Badalyan
    21:01 YC Sergey Rabiza
Gordey Zarkov GOAL 21:01    
Alexander Lyubimov ASSIST 23:10    
Vladislav Kuzmin GOAL 23:10