Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

27-01-2021 18:30
25th match day

Player statistic

Vladislav Kuzmin ASSISTS 02:37    
Gordey Zarkov GOAL 02:37    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 04:54    
Anatoliy Prus GOAL 04:54    
Anatoliy Prus ASSISTS 05:20    
Alexander Lyubimov GOAL 05:20    
    06:27 ASSISTS Mikhail Romanov
    06:27 GOAL Georgiy Badalyan
Vladislav Kuzmin FOUL 08:00    
    10:27 ASSISTS Georgiy Badalyan
    10:27 GOAL Pavel Vergunov
Anatoliy Prus ASSISTS 13:00    
Alexander Lyubimov GOAL 13:00    
    18:11 YC Denis Ismagilov
    19:39 ASSISTS Mikhail Romanov
    19:39 GOAL Georgiy Badalyan
    25:13 ASSISTS Sergey Rabiza
    25:13 GOAL Pavel Vergunov