Torpedo vs Armeets

18-01-2021 20:00
17 th match day

Player statistic

    00:17 ASSISTS Anton Medvedev
    00:17 GOAL Gleb Miroshnikov
    07:06 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    07:06 GOAL Maxim Korobov
Gordey Zarkov ASSISTS 11:26    
Alexander Lyubimov GOAL 11:26    
    15:28 ASSISTS Maxim Korobov
    15:28 GOAL Nikita Pozdnyakov
    17:00 ASSISTS Maxim Korobov
    17:00 GOAL Gleb Miroshnikov
Anatoliy Prus ASSISTS 22:23    
Gordey Zarkov GOAL 22:23    
Gordey Zarkov ASSISTS 24:52    
Anatoliy Prus GOAL 24:52    
    29:50 ASSISTS Maxim Korobov
    29:50 GOAL Gleb Miroshnikov