Torpedo vs Armeets

30-12-2020 14:00
1st match day

Player statistic

Anatoliy Prus GOAL 00:43    
Gordey Zarkov ASSIST 00:43    
    05:03 ASSIST Grigorii Baranchukov
Anatoliy Prus FOUL 06:05    
Alexander Lyubimov FOUL 08:08    
Anatoliy Prus GOAL 11:23    
Gordey Zarkov ASSIST 11:23    
Gordey Zarkov GOAL 14:21    
Anatoliy Prus ASSIST 14:21    
Yanovskiy Sergey GOAL 17:49    
Gordey Zarkov ASSIST 17:49    
    18:39 GOAL Nikita Pozdnyakov
    1839' ASSIST Daniil Lipskiy
    19:37 GOAL Maxim Afanasiev
    19:37 ASSIST Nikita Pozdnyakov
Eugeniy Natalchenko FOUL 20:24    
Anatoliy Prus GOAL 22:41    
Alexander Lyubimov ASSIST 22:41    
Anatoliy Prus GOAL 25:04    
Gordey Zarkov ASSIST 25:04    
Anatoliy Prus GOAL 25:56    
Nikita Mednikov ASSIST 25:56    
    29:58 GOAL Daniil Lipskiy