MOGILEV vs URALETS

20-01-2021 11:00
19 th match day

Player statistic

    07:23 YC Vasiliy Doronin
Ilya Kliachyn GOAL 07:23    
Gennady Malaschenko ASSISTS 12:24    
Aleksey Shantika GOAL 12:24    
Sergey Zuborev ASSISTS 13:00    
Gennady Malaschenko GOAL 16:08    
    17:24 ASSISTS Anton Borko
    17:24 GOAL Dmitriy Kotov
Aleksey Shantika ASSISTS 19:11    
Ilya Kliachyn GOAL 19:11    
Ilya Kliachyn ASSISTS 20:30    
Gennady Malaschenko GOAL 20:30    
Aleksey Shantika ASSISTS 22:17    
Ilya Bobko GOAL 22:17    
Ilya Bobko FOUL 22:23    
    22:23 GOAL Artem Ustimenko
Gennady Malaschenko ASSISTS 25:53    
Ilya Bobko GOAL 25:53