MOGILEV vs Torpedo

11-01-2021 14:00
11 th match day

Player statistic

Sergey Zuborev ASSIST 02:13    
Aleksey Shantika GOAL 02:13    
Sergey Zuborev ASSIST 05:27    
Gennady Malaschenko GOAL 05:27    
    06:31 GOAL Gordey Zarkov
    07:46 ASSIST Vladislav Kuzmin
    07:46 GOAL Alexander Lyubimov
Sergey Zuborev ASSIST 09:30    
Gennady Malaschenko GOAL 09:30    
Sergey Zuborev ASSIST 09:58    
Gennady Malaschenko GOAL 09:58    
    11:51 ASSIST Stepan Zvyagin
    11:51 GOAL Vladislav Kuzmin
Dmitriy Kozlov FOUL 14:01    
Aleksey Shantika ASSIST 21:26    
Anton Brevid GOAL 21:26    
Anton Brevid ASSIST 21:59    
Stanislav Karpechin GOAL 21:59    
    22:08 FOUL Stepan Zvyagin
Anton Brevid ASSIST 26:13    
Aleksey Shantika GOAL 26:13    
    29:42 ASSIST Anatoliy Prus
    29:42 GOAL Alexander Lyubimov