MOGILEV vs CHICAGO GHOSTS

09-01-2021 09:30
10th match day

Player statistic

    00:42 ASSIST Ilya Kliachyn
    00:42 GOAL Arsen Ramazanov
Aleksey Shantika ASSIST 01:35    
Evgeniy Goranin GOAL 01:35    
    02:34 ASSIST Georgiy Badalyan
    02:34 GOAL Ilya Kliachyn
    04:19 GOAL Artem Ustimenko
    04:45 FOUL Ilya Kliachyn
Evgeniy Goranin ASSIST 06:00    
Maxim Lutskiy GOAL 06:00    
Miroslav Skok ASSIST 06:49    
Aleksey Shantika GOAL 06:49    
Evgeniy Goranin ASSIST 09:28    
Aleksey Shantika GOAL 09:28    
    09:45 ASSIST Georgiy Badalyan
    09:45 GOAL Arsen Ramazanov
Evgeniy Goranin ASSIST 12:30    
Aleksey Shantika GOAL 12:30    
Aleksey Shantika ASSIST 12:39    
Gennady Malaschenko GOAL 12:39    
Gennady Malaschenko ASSIST 13:31    
Aleksey Shantika GOAL 13:31    
Aleksey Shantika ASSIST 15:22    
Gennady Malaschenko GOAL 15:22    
    16:53 ASSIST Ruslan Gospodarsky
    16:53 GOAL Ilya Kliachyn
    18:22 ASSIST Arsen Ramazanov
    18:22 GOAL Georgiy Badalyan
Evgeniy Goranin ASSIST 19:54    
Gennady Malaschenko GOAL 19:54    
Gennady Malaschenko ASSIST 20:58    
Evgeniy Goranin GOAL 20:58    
    21:29 ASSIST Georgiy Badalyan
    21:29 GOAL Ilya Kliachyn
    22:11 ASSIST Georgiy Badalyan
    22:11 GOAL Arsen Ramazanov
    22:25 ASSIST Georgiy Badalyan
    22:25 GOAL Artem Ustimenko
    24:01 ASSIST Egor Pakholchenko
    24:01 GOAL Artem Ustimenko
Evgeniy Goranin ASSIST 26:49    
Maxim Lutskiy GOAL 26:49