MOGILEV vs Armeets

02-02-2021 12:30
30th match day

Player statistic

    02:37 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    02:37 GOAL Gleb Miroshnikov
Ilya Kliachyn ASSISTS 04:31    
Ilya Bobko GOAL 04:31    
Sergey Zuborev ASSISTS 05:07    
Ilya Kliachyn GOAL 05:07    
Gennady Malaschenko ASSISTS 05:12    
Ilya Kliachyn GOAL 05:12    
Ilya Bobko ASSISTS 05:50    
Ilya Kliachyn GOAL 05:50    
    06:07 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    06:07 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    06:20 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    06:20 GOAL Arsen Ramazanov
Sergey Zuborev ASSISTS 07:45    
Gennady Malaschenko GOAL 07:45    
Sergey Zuborev GOAL 11:04    
Ilya Bobko FOUL 13:22    
    13:36 ASSISTS Anton Medvedev
    13:36 GOAL Dmitriy Gavrilovich
Ilya Bobko ASSISTS 14:53    
Sergey Zuborev GOAL 14:53    
Ruslan Gospodarsky YC 17:07    
Ilya Kliachyn ASSISTS 19:17    
Gennady Malaschenko GOAL 19:17    
Ilya Kliachyn ASSISTS 25:05    
Sergey Zuborev GOAL 25:05    
Ilya Kliachyn ASSISTS 28:34    
Ruslan Gospodarsky GOAL 28:34    
Sergey Zuborev ASSISTS 29:39    
Ilya Kliachyn GOAL 29:39