DINAMO Tbilisi vs Torpedo

05-01-2021 08:00
6th match day

Player statistic

Eugeniy Kostin GOAL 11:08    
    12:42 ASSIST Gordey Zarkov
    12:42 GOAL Anatoliy Prus
    15:47 ASSIST Anatoliy Prus
    15:47 GOAL Alexander Lyubimov
Vladislav Kuzmin ASSIST 19:45    
Matvey Matyushenko GOAL 19:45    
Vladislav Kuzmin ASSIST 27:48    
Eugeniy Kostin GOAL 27:48    
    28:30 ASSIST Yanovskiy Sergey
    28:30 GOAL Gordey Zarkov