CHICAGO GHOSTS vs URALETS

06-01-2021 11:00
7th match day

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSIST 02:24    
Sergey Rabiza GOAL 02:24    
Sergey Rabiza ASSIST 02:49    
Artem Ustimenko GOAL 02:49    
Ilya Kliachyn ASSIST 03:08    
Sergey Rabiza GOAL 03:08    
    03:43 ASSIST Kirill Vakhilchuk
    03:43 GOAL Vasiliy Doronin
Georgiy Badalyan FOUL 04:18    
    09:18 ASSIST Anton Borko
    09:18 GOAL Vasiliy Doronin
Ilya Kliachyn ASSIST 11:10    
Georgiy Badalyan GOAL 11:10    
    13:06 FOUL Vasiliy Doronin
Ilya Kliachyn ASSIST 14:03    
Sergey Rabiza GOAL 14:03    
Ruslan Gospodarsky FOUL 14:47    
Ruslan Gospodarsky FOUL 15:59    
Egor Pakholchenko FOUL 17:24    
    17:24 GOAL Vasiliy Doronin
    18:39 ASSIST Vladimir Kalugin
    18:39 GOAL Anton Borko
    23:13 ASSIST Kirill Vakhilchuk
    23:13 GOAL Vasiliy Doronin
Artem Ustimenko ASSIST 07:36    
Egor Pakholchenko GOAL 07:36