CHICAGO GHOSTS vs URALETS

26-01-2021 12:30
24th match day

Player statistic

    03:34 ASSISTS Anton Borko
    03:34 GOAL Vasiliy Doronin
    05:25 ASSISTS Vasiliy Doronin
    05:25 GOAL Anton Borko
    08:04 ASSISTS Anton Borko
    08:04 GOAL Aleksey Kudreman
    09:33 ASSISTS Konstantin Drobish
    09:33 GOAL Aleksey Kudreman
    13:25 ASSISTS Aleksey Kudreman
    13:25 GOAL Dmitriy Kotov
    15:09 ASSISTS Dmitriy Kotov
    15:09 GOAL Anton Brevid
Egor Pakholchenko ASSISTS 16:57    
Sergey Rabiza GOAL 16:57    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 21:05    
Pavel Vergunov GOAL 21:05    
Egor Pakholchenko ASSISTS 26:16    
Sergey Rabiza GOAL 26:16    
Georgiy Badalyan ASSISTS 27:00    
Egor Pakholchenko GOAL 27:00    
    29:47 ASSISTS Konstantin Drobish
    29:47 GOAL Anton Borko