CHICAGO GHOSTS vs URALETS

08-01-2021 19:30
9th match day

Player statistic

    01:25 ASSISTS Dmitriy Kotov
    01:25 GOAL Aleksey Kudreman
Egor Pakholchenko FOUL 05:47    
Georgiy Badalyan ASSISTS 09:59    
Ilya Kliachyn GOAL 09:59    
    12:11 ASSISTS Dmitriy Kotov
    12:11 GOAL Anton Borko
Georgiy Badalyan ASSISTS 14:04    
Ilya Kliachyn GOAL 14:04    
    17:22 ASSISTS Aleksey Kudreman
    17:22 GOAL Anton Borko
Georgiy Badalyan ASSISTS 18:35    
Ilya Kliachyn GOAL 18:35    
Egor Pakholchenko FOUL 21:26    
    21:26 GOAL Aleksey Kudreman
    21:57 FOUL Sergey Rabiza
    23:46 ASSISTS Vasiliy Doronin
    23:46 GOAL Anton Borko
Arsen Ramazanov ASSISTS 24:29    
Ilya Kliachyn GOAL 24:29    
    25:14 ASSISTS Anton Borko
    25:14 GOAL Vasiliy Doronin
Georgiy Badalyan ASSISTS 26:25    
Ruslan Gospodarsky GOAL 26:25    
Artem Ustimenko FOUL 29:24