CHICAGO GHOSTS vs URALETS

08-01-2021 08:00
9th match day

Player statistic

    00:42 ASSISTS Anton Borko
    00:42 GOAL Aleksey Kudreman
    04:11 ASSISTS Aleksey Kudreman
    04:11 GOAL Anton Borko
    06:12 ASSISTS Aleksey Kudreman
    06:12 GOAL Maxim Blyaschev
Ruslan Gospodarsky ASSISTS 06:44    
Ilya Kliachyn GOAL 06:44    
Arsen Ramazanov ASSISTS 08:05    
Ruslan Gospodarsky GOAL 08:05    
    09:11 ASSISTS Dmitriy Kotov
    09:11 GOAL Anton Borko
Georgiy Badalyan GOAL 15:05    
Artem Ustimenko YC 17:47    
Ilya Kliachyn ASSISTS 18:00    
Ruslan Gospodarsky GOAL 18:00    
Ruslan Gospodarsky ASSISTS 18:59    
Ilya Kliachyn GOAL 18:59    
Ilya Kliachyn ASSISTS 19:27    
Ruslan Gospodarsky GOAL 19:27    
    22:20 ASSISTS Vasiliy Doronin
    22:20 GOAL Anton Borko
    24:29 ASSISTS Anton Borko
    24:29 GOAL Dmitriy Kotov
    27:58 FOUL Dmitriy Kotov
Ilya Kliachyn ASSISTS 29:36    
Arsen Ramazanov GOAL 29:36