CHICAGO GHOSTS vs Torpedo

08-01-2021 12:30
9th match day

Player statistic

    01:54 ASSIST Yanovskiy Sergey
    01:54 GOAL Vladislav Kuzmin
    02:05 ASSIST Vladislav Kuzmin
    02:05 GOAL Anatoliy Prus
    02:21 FOUL Yanovskiy Sergey
    04:35 ASSIST Vladislav Kuzmin
    04:35 GOAL Stepan Zvyagin
    06:30 ASSIST Vladislav Kuzmin
    06:30 GOAL Nikita Mednikov
    08:13 ASSIST Anatoliy Prus
    08:13 GOAL Vladislav Kuzmin
    08:23 FOUL Vladislav Kuzmin
Ruslan Gospodarsky ASSIST 12:54    
Arsen Ramazanov GOAL 12:54    
Ruslan Gospodarsky ASSIST 14:17    
Artem Ustimenko GOAL 14:17    
    13:25 ASSIST Vladislav Kuzmin
    13:25 GOAL Anatoliy Prus
    15:31 ASSIST Vladislav Kuzmin
    15:31 GOAL Stepan Zvyagin
Ruslan Gospodarsky ASSIST 16:09    
Ilya Kliachyn GOAL 16:09    
    19:54 ASSIST Gordey Zarkov
    19:54 GOAL Anatoliy Prus
    24:28 ASSIST Gordey Zarkov
    24:28 GOAL Stepan Zvyagin
    26:35 ASSIST Vladislav Kuzmin
    26:35 GOAL Anatoliy Prus