CHICAGO GHOSTS vs MOGILEV

18-01-2021 08:00
17 th match day

Player statistic

    00:59 ASSISTS Dmitriy Kozlov
    00:59 GOAL Gennady Malaschenko
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 03:50    
Sergey Rabiza GOAL 03:50    
Egor Pakholchenko FOUL 04:33    
    12:22 ASSISTS Gennady Malaschenko
    12:22 GOAL Dmitriy Kozlov
    14:16 ASSISTS Gennady Malaschenko
    14:16 GOAL Maxim Lutskiy
    16:02 ASSISTS Maxim Lutskiy
    16:02 GOAL Dmitriy Kozlov
Georgiy Badalyan ASSISTS 17:36    
Evgeniy Babitskiy GOAL 17:36    
    19:13 ASSISTS Gennady Malaschenko
    19:13 GOAL Sergey Zuborev
Egor Pakholchenko YC 23:16    
    23:16 GOAL Anton Brevid
    24:02 ASSISTS Sergey Zuborev
    24:02 GOAL Maxim Lutskiy
Pavel Vergunov ASSISTS 25:33    
Georgiy Badalyan GOAL 25:33    
    26:42 ASSISTS Gennady Malaschenko
    26:42 GOAL Dmitriy Kozlov
Georgiy Badalyan ASSISTS 28:25    
Sergey Rabiza GOAL 28:25    
    29:37 ASSISTS Sergey Zuborev
    29:37 GOAL Dmitriy Kozlov