CHICAGO GHOSTS vs MOGILEV

13-01-2021 18:30
13 th match day

Player statistic

Egor Pakholchenko ASSISTS 04:01    
Ilya Kliachyn GOAL 04:01    
Georgiy Badalyan ASSISTS 05:18    
Ilya Kliachyn GOAL 05:18    
Georgiy Badalyan ASSISTS 09:44    
Sergey Rabiza GOAL 09:44    
    11:30 ASSISTS Aleksey Shantika
    11:30 GOAL Gennady Malaschenko
    14:07 ASSISTS Gennady Malaschenko
    14:07 GOAL Aleksey Shantika
    14:52 ASSISTS Gennady Malaschenko
    14:52 GOAL Aleksey Shantika
    15:57 ASSISTS Aleksey Shantika
    15:57 GOAL Anton Brevid
Sergey Rabiza ASSISTS 17:36    
Georgiy Badalyan GOAL 17:36    
    18:13 ASSISTS Miroslav Skok
    18:13 GOAL Gennady Malaschenko
    23:57 ASSISTS Gennady Malaschenko
    23:57 GOAL Aleksey Shantika
    29:58 FOUL Aleksey Shantika