CHICAGO GHOSTS vs MOGILEV

13-01-2021 18:30
13 th match day

Player statistic

Egor Pakholchenko ASSIST 04:01    
Ilya Kliachyn GOAL 04:01    
Georgiy Badalyan ASSIST 05:18    
Ilya Kliachyn GOAL 05:18    
Georgiy Badalyan ASSIST 09:44    
Sergey Rabiza GOAL 09:44    
    11:30 ASSIST Aleksey Shantika
    11:30 GOAL Gennady Malaschenko
    14:07 ASSIST Gennady Malaschenko
    14:07 GOAL Aleksey Shantika
    14:52 ASSIST Gennady Malaschenko
    14:52 GOAL Aleksey Shantika
    15:57 ASSIST Aleksey Shantika
    15:57 GOAL Anton Brevid
Sergey Rabiza ASSIST 17:36    
Georgiy Badalyan GOAL 17:36    
    18:13 ASSIST Miroslav Skok
    18:13 GOAL Gennady Malaschenko
    23:57 ASSIST Gennady Malaschenko
    23:57 GOAL Aleksey Shantika
    29:58 FOUL Aleksey Shantika