CHICAGO GHOSTS vs Armeets

13-01-2021 11:00
13 th match day

Player statistic

Arsen Ramazanov FOUL 08:37    
Ilya Kliachyn ASSIST 11:38    
Egor Pakholchenko GOAL 11:38    
Ilya Kliachyn ASSIST 17:47    
Evgeniy Babitskiy GOAL 17:47    
    22:19 FOUL Maxim Korobov
    25:00 FOUL Gleb Miroshnikov
Georgiy Badalyan ASSIST 28:53    
Arsen Ramazanov GOAL 28:53    
Georgiy Badalyan FOUL 29:17    
Ilya Kliachyn FOUL 29:21    
    29:21 GOAL Nikita Pozdnyakov