CHICAGO GHOSTS vs Armeets

11-01-2021 15:30
11 th match day

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSISTS 04:57    
Evgeniy Babitskiy GOAL 04:57    
Georgiy Badalyan ASSISTS 08:53    
Evgeniy Babitskiy GOAL 08:53    
Georgiy Badalyan FOUL 09:26    
    16:41 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    16:41 GOAL Ivan Domashnev
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 17:56    
Egor Pakholchenko GOAL 17:56    
    20:57 ASSISTS Eugeniy Natalchenko
    20:57 GOAL Gleb Miroshnikov
Artem Ustimenko ASSISTS 22:15    
Evgeniy Babitskiy GOAL 22:15    
    24:31 ASSISTS Ivan Domashnev
    24:31 GOAL Gleb Miroshnikov
    29:36 ASSISTS Ivan Domashnev
    29:36 GOAL Grigorii Baranchukov