CHICAGO GHOSTS vs Armeets

11-01-2021 15:30
11 th match day

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSIST 04:57    
Evgeniy Babitskiy GOAL 04:57    
Georgiy Badalyan ASSIST 08:53    
Evgeniy Babitskiy GOAL 08:53    
Georgiy Badalyan FOUL 09:26    
    16:41 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    16:41 GOAL Ivan Domashnev
Evgeniy Babitskiy ASSIST 17:56    
Egor Pakholchenko GOAL 17:56    
    20:57 ASSIST Eugeniy Natalchenko
    20:57 GOAL Gleb Miroshnikov
Artem Ustimenko ASSIST 22:15    
Evgeniy Babitskiy GOAL 22:15    
    24:31 ASSIST Ivan Domashnev
    24:31 GOAL Gleb Miroshnikov
    29:36 ASSIST Ivan Domashnev
    29:36 GOAL Grigorii Baranchukov