Armeets vs MOGILEV

21-01-2021 09:30
20 th match day

Player statistic

Anton Medvedev ASSISTS 01:25    
Gleb Miroshnikov GOAL 01:25    
Maxim Korobov ASSISTS 02:17    
Gleb Miroshnikov GOAL 02:17    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 03:51    
Nikita Pozdnyakov GOAL 03:51    
    04:25 ASSISTS Ilya Bobko
    04:25 GOAL Gennady Malaschenko
    11:02 GOAL Ilya Kliachyn
    12:20 FOUL Ilya Kliachyn
Gleb Miroshnikov GOAL 12:20    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 14:11    
Arsen Ramazanov GOAL 14:11    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 16:13    
Anton Medvedev GOAL 16:13    
    27:40 ASSISTS Ilya Kliachyn