Armeets vs MOGILEV

07-01-2021 22:30
8th match day

Player statistic

    01:14 ASSIST Sergey Zuborev
    01:14 GOAL Evgeniy Goranin
    03:23 ASSIST Miroslav Skok
    03:23 GOAL Aleksey Shantika
Nikita Pozdnyakov ASSIST 04:35    
Gleb Miroshnikov GOAL 04:35    
Maxim Korobov ASSIST 07:12    
Eugeniy Natalchenko GOAL 07:12    
Gleb Miroshnikov ASSIST 11:37    
Eugeniy Natalchenko GOAL 11:37    
Eugeniy Natalchenko ASSIST 16:43    
Nikita Pozdnyakov GOAL 16:43    
Nikita Pozdnyakov ASSIST 17:43    
Gleb Miroshnikov GOAL 17:43    
Maxim Korobov ASSIST 17:57    
Nikita Pozdnyakov GOAL 17:57    
    22:58 GOAL Sergey Zuborev
    23:10 RC Sergey Zuborev
Gleb Miroshnikov GOAL 23:10    
Nikita Pozdnyakov FOUL 22:58