Armeets vs MOGILEV

05-02-2021 12:30
33th match day

Player statistic

    00:22 ASSISTS Ilya Bobko
    00:22 GOAL Sergey Zuborev
Arsen Ramazanov ASSISTS 07:27    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 07:27    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 07:45    
Nikita Pozdnyakov GOAL 07:45    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 08:35    
Nikita Pozdnyakov GOAL 08:35    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 12:46    
Arsen Ramazanov GOAL 12:46    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 13:02    
Arsen Ramazanov GOAL 13:02    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 18:54    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 18:54    
Nikita Pozdnyakov FOUL 20:54    
    20:54 GOAL Sergey Zuborev
    22:06 ASSISTS Maxim Lutskiy
    22:06 GOAL Sergey Zuborev
    23:21 ASSISTS Ilya Kliachyn
    23:21 GOAL Ilya Bobko