Armeets vs CHICAGO GHOSTS

04-01-2021 12:30
5th match day

Player statistic

    01:25 FOUL Sergey Rabiza
Pavel Taraskin ASSISTS 01:42    
Maxim Afanasiev GOAL 01:42    
    06:01 FOUL Egor Pakholchenko
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 07:24    
Grigorii Baranchukov GOAL 07:24    
Nikita Pozdnyakov GOAL 08:26    
Daniil Lipskiy ASSISTS 09:38    
Pavel Taraskin GOAL 09:38    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 11:28    
Grigorii Baranchukov GOAL 11:28    
Maxim Afanasiev FOUL 15:42    
    15:42 GOAL Artem Ustimenko
    18:22 ASSISTS Artem Ustimenko
    18:22 GOAL Ruslan Gospodarsky