URALETS vs MOSKOVSKIY ESHELON

21-03-2022 13:00
Top League Day 25

Player statistic

    07:03 FOUL Mikhail Zaraiskiy
Ilya Yadrenov GOAL 07:03    
Eugeniy Kostin GOAL 07:36    
Artem Shilin ASSIST 07:36    
Ilya Yadrenov FOUL 08:21    
Ilya Yadrenov FOUL 12:17    
Eugeniy Kostin GOAL 16:21    
Ilya Yadrenov ASSIST 16:21    
Eugeniy Kostin GOAL 17:03    
Anton Borko ASSIST 17:03    
Eugeniy Kostin GOAL 21:23    
Ilya Yadrenov ASSIST 21:23    
Eugeniy Kostin GOAL 27:06    
Artem Shilin ASSIST 27:06