URALETS vs MOSKOVSKIY ESHELON

14-03-2022 12:00
Top League Day 18

Player statistic

Anton Borko GOAL 06:40    
Ilya Yadrenov ASSIST 06:40    
    08:31 GOAL Makariy Yurov
    08:31 ASSIST Sergei Gusarov
    09:54 GOAL Makariy Yurov
    09:54 ASSIST Sergei Gusarov
Ivan Doroshin GOAL 14:53    
Ilya Yadrenov ASSIST 14:53    
Anton Borko FOUL 23:14    
    25:52 GOAL Gleb Morulev
    25:52 ASSIST Ramiz Ganeev
    29:22 GOAL Ramiz Ganeev
    29:22 ASSIST Mikhail Zaraiskiy