URALETS vs MOSKOVSKIY ESHELON

19-05-2022 13:00
Top League Day 84

Player statistic

    1:17 FOUL Gleb Morulev
Eugeniy Kostin GOAL 1:17    
    1:34 GOAL Nikita Milekhin
    1:34 ASSIST Pavel Vasiliev
    5:50 GOAL Makariy Yurov
    5:50 ASSIST Arslan Yamalov
Eugeniy Kostin GOAL 6:29    
Anton Borko ASSIST 6:29    
    9:58 GOAL Pavel Vasiliev
    9:58 ASSIST Makariy Yurov
Niyaz Abdrashitov GOAL 16:09    
Nikita Vovk ASSIST 16:09    
    17:17 GOAL Makariy Yurov
    19:22 YC Gleb Morulev
    22:21 FOUL Makariy Yurov
    25:18 GOAL Arslan Yamalov
    25:18 ASSIST Gleb Morulev
Niyaz Abdrashitov YC 27:36    
Aidar Valeev GOAL 27:50    
Eugeniy Kostin ASSIST 27:50    
    28:54 FOUL Arslan Yamalov