URALETS vs MOSKOVSKIY ESHELON

01-05-2022 13:00
Top League Day 66

Player statistic

Eugeniy Kostin GOAL 00:25    
Andrei Revatskiy ASSIST 00:25    
    04:06 GOAL Gleb Morulev
    04:06 ASSIST Sergei Gusarov
Andrei Revatskiy GOAL 05:17    
Eugeniy Kostin ASSIST 05:17    
    07:27 GOAL Gleb Morulev
    07:27 ASSIST Ramiz Ganeev
Nikita Vovk GOAL 09:42    
Sergei Saveliev ASSIST 09:42    
Andrei Revatskiy GOAL 16:05    
Nikita Vovk ASSIST 16:05    
    26:51 GOAL Ramiz Ganeev
    26:51 ASSIST Sergei Gusarov
    28:48 GOAL Ramiz Ganeev
    28:48 ASSIST Maksim Sirotkin
    29:57 YC Ramiz Ganeev