URALETS vs MOLOTOBOYTSY

06-03-2022 11:00
Top League Day 10

Player statistic

Anton Borko GOAL 6:18    
Eugeniy Kostin ASSIST 6:18    
Anton Borko FOUL 8:37    
    8:37 GOAL Maksim Boykin
Anton Borko GOAL 11:04    
Eugeniy Kostin ASSIST 11:04    
    14:42 FOUL Ilya Ostrovskiy
    14:54 GOAL Denis Kazakov
    14:54 ASSIST Maksim Boykin
    17:48 GOAL Pavel Belov
    17:48 ASSIST Matvey Pimenov
Ilya Yadrenov RC 19:50    
Anton Borko GOAL 22:16    
Eugeniy Kostin ASSIST 22:16    
Sergei Saveliev GOAL 27:48    
Anton Borko ASSIST 27:48    
    29:18 GOAL Ilya Ostrovskiy
    29:18 ASSIST Pavel Belov