URALETS vs MOLOTOBOYTSY

19-05-2022 09:00
Top League Day 84

Player statistic

Aidar Valeev GOAL 01:04    
Anton Borko ASSIST 01:04    
    04:36 GOAL Ivan Gladkih
    04:36 ASSIST Evgeniy Pogonchenkov
Eugeniy Kostin GOAL 06:00    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 06:00    
Anton Borko GOAL 11:25    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 11:25    
    15:31 GOAL Egor Evteev
    15:31 ASSIST Ivan Gladkih
Niyaz Abdrashitov GOAL 15:58    
Aidar Valeev ASSIST 15:58    
    17:01 GOAL Evgeniy Pogonchenkov
    17:01 ASSIST Ivan Gladkih
    17:45 GOAL Evgeniy Pogonchenkov
    17:45 ASSIST Egor Evteev
    18:14 FOUL Artem Mikhalin
Anton Borko GOAL 19:38    
Aidar Valeev ASSIST 19:38    
Niyaz Abdrashitov FOUL 22:53    
    25:45 FOUL Evgeniy Pogonchenkov