URALETS vs MOLOTOBOYTSY

15-05-2022 15:00
Top League Day 80

Player statistic

    09:23 GOAL Egor Evteev
    09:23 ASSIST Ivan Gladkih
Niyaz Abdrashitov GOAL 13:18    
Eugeniy Kostin ASSIST 13:18    
Anton Borko GOAL 14:15    
    17:51 GOAL Egor Evteev
    17:51 ASSIST Vladimir Malevich
Eugeniy Kostin GOAL 20:09    
Anton Borko ASSIST 20:09    
    21:00 GOAL Artem Mikhalin
    21:00 ASSIST Ivan Gladkih
    27:34 GOAL Egor Evteev
    27:34 ASSIST Vladimir Malevich
Anton Borko FOUL 28:40