URALETS vs MOLOTOBOYTSY

04-03-2022 14:00
Top League Day 8

Player statistic

Nikita Vovk GOAL 00:36    
Anton Borko ASSIST 00:36    
    02:16 FOUL Artem Mikhalin
Ilya Yadrenov GOAL 02:16    
Eugeniy Kostin GOAL 03:08    
Anton Borko ASSIST 03:08    
    13:51 GOAL Maksim Boykin
    13:51 ASSIST Denis Kazakov
    14:31 GOAL Ilya Kovtun
    14:31 ASSIST Denis Kazakov
    17:32 GOAL Denis Kazakov
    17:32 ASSIST Pavel Belov