URALETS vs MOLOTOBOYTSY

04-05-2022 16:00
Top League Day 69

Player statistic

Andrei Revatskiy GOAL 01:16    
Eugeniy Kostin ASSIST 01:16    
Anton Borko GOAL 03:08    
Andrei Revatskiy ASSIST 03:08    
Andrei Revatskiy GOAL 06:42    
Anton Borko ASSIST 06:42    
Andrei Revatskiy GOAL 08:08    
Eugeniy Kostin ASSIST 08:08    
    08:43 GOAL Ivan Gladkih
Artem Faizulin FOUL 12:12    
Andrei Revatskiy GOAL 14:09    
Anton Borko ASSIST 14:09    
Eugeniy Kostin GOAL 21:39