URALETS vs MOLOTOBOYTSY

22-04-2022 16:00
Top League Day 57

Player statistic

    04:45 GOAL Andrey Shamanin
    04:45 ASSIST Denis Kazakov
Filipp Filippov GOAL 06:22    
Eugeniy Kostin ASSIST 06:22    
Sergei Saveliev FOUL 08:14    
    08:14 GOAL Pavel Belov
Filipp Filippov GOAL 11:04    
    12:00 GOAL Pavel Belov
    12:00 ASSIST Denis Kazakov
Artem Shilin FOUL 26:14    
    28:28 GOAL Andrey Shamanin