URALETS vs MOLOTOBOYTSY

03-04-2022 15:00
Top League Day 38

Player statistic

    02:57 GOAL Ilya Kovtun
    02:57 ASSIST Evgeniy Demin
Eugeniy Kostin GOAL 05:57    
Egor Sivalnev ASSIST 05:57    
    08:18 GOAL Maksim Boykin
    08:18 ASSIST Egor Evteev
    09:40 GOAL Maksim Boykin
    09:40 ASSIST Denis Kazakov
Eugeniy Kostin FOUL 10:54    
    10:54 GOAL Evgeniy Demin
Artem Shilin GOAL 17:15    
Eugeniy Kostin ASSIST 17:15    
Eugeniy Kostin GOAL 17:33    
Egor Sivalnev ASSIST 17:33    
    19:10 GOAL Egor Evteev
    19:10 ASSIST Denis Kazakov
    26:57 GOAL Denis Kazakov
    26:57 ASSIST Evgeniy Demin
    29:22 GOAL Maksim Boykin
    29:22 ASSIST Ilya Kovtun