URALETS vs MOLOTOBOYTSY

18-03-2022 11:00
Top League Day 22

Player statistic

Ilya Yadrenov GOAL 02:24    
Eugeniy Kostin ASSIST 02:24    
Eugeniy Kostin GOAL 07:58    
Anton Borko ASSIST 07:58    
    10:27 GOAL Evgeniy Demin
    10:27 ASSIST Ilya Ostrovskiy
Eugeniy Kostin GOAL 12:52    
Ilya Yadrenov ASSIST 12:52    
    25:05 GOAL Denis Kazakov
    25:05 ASSIST Matvey Pimenov
Ilya Yadrenov GOAL 25:36    
Nikita Vovk ASSIST 25:36    
    28:15 GOAL Maksim Boykin
    28:15 ASSIST Matvey Pimenov
Eugeniy Kostin GOAL 29:30    
Ilya Yadrenov ASSIST 29:30