SHEST’ TROLLEY vs URALETS

14-05-2022 16:00
Top League Day 79

Player statistic

    00:52 GOAL Eugeniy Kostin
    02:39 GOAL Eugeniy Kostin
    02:39 ASSIST Niyaz Abdrashitov
    14:25 FOUL Niyaz Abdrashitov
    17:30 FOUL Eugeniy Kostin
Pavel Kutyakov GOAL 19:15    
Ivan Kechkin ASSIST 19:15    
    21:20 FOUL Eugeniy Kostin
Maksim Shamshin FOUL 27:48    
    27:48 GOAL Eugeniy Kostin